Program „Wspieraj Seniora” adresowany do osób 70 lat i więcej , które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem Covid-19, a w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

Celem programu jest zrobienie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym art. spożywcze, środki higieny osobistej.
Każdy senior zgłasza potrzebę zrobienia zakupów dzwoniąc na infolinię : 22 505 11 11


Dzwoniąc pod ten numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.
Konsultant przyjmie zgłoszenie, które zostanie przesłane do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pracownicy socjalni będą dzwonić do osoby potrzebującej w celu zweryfikowania.

WAŻNE- zgodnie z wytycznymi MRiPS , koszty zakupów pokrywa Senior.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Realizacją programu zajmą się służby społeczne tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu. Przewiduje się realizację programu w ramach wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników GOPS , a w razie potrzeby podjęta zostanie współpraca z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT i członkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szczegóły Programu Wspieraj Seniora:
https://www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow
https://wspierajseniora.pl/