Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu uprzejmie informuje, iż decyzją  nr PS-IX.021.208.2020 Wojewody Pomorskiego  czasowo zawieszona zostaje działalność
 w Klubie Seniora Przywidzki Łabędź +
w terminie od 2 listopada 2020 r. do odwołania

Decyzja Wojewody Pomorskiego w sprawie zawieszenia placówek wsparcia dziennego (PDF)