Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu w załączniku zamieszcza wzór Żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - potocznie: zaświadczenie na potrzeby programu "Czyste powietrze".

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (PDF)