Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przywidzu
poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy na stanowisku

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
w ramach realizowanego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie:
https://gopsprzywidz.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/14086_asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej.html

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny