Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu oraz ze strony BIP:

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą
w terminie od 1 do 15 września.