Zapytanie ofertowe:
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przywidz na lata 2021 – 2028 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i innych, których celem jest integracja w środowisku osób i rodzin szczególnego ryzyka – w oparciu o udostępniony materiał.

Więcej informacji pod adresem:
https://gopsprzywidz.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26769