Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi przygotowania oraz dowóz własnym transportem w pojemnikach termoizolacyjnych lub termosach jednego gorącego posiłku: zupa bądź drugie danie z zachowaniem i przestrzeganiem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 roku dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał posiłki własnym transportem przystosowanym do przewożenia posiłków, spełniającym określone normy,
w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (dania ciepłe mają być utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich osobom dorosłym).

Więcej informacji pod adresem:
https://gopsprzywidz.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26350