Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 3/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Spoołecznej w Przywidzu wprowadza się następujące zmiany w rozkładzie czasu pracy i ustala się dzień wolny od pracy: 14 sierpień (pitek).