Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

W związku z ograniczeniem zagrożenia zakażenia koronawirusem (COVID 19) oraz w trosce o zdrowie zarówno odwiedzających jak i pracowników. Kierownik GOPS w Przywidzu zaleca, aby z uwagi na potencjalne zagrożenie przenoszenia koronawirusa sprawy urzędowe załatwiać:

Osoby samotne lub obłożnie chore pilnie potrzebujące pomocy mogą kontaktować się z naszym Ośrodkiem telefonicznie.
Jedocześnie apelujemy do ludzi młodych, zdrowych i samodzielnych o tzw. sąsiedzką pomoc.

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny