Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
Dotyczące pełnienia funkcji Koordynatora/opiekuna Klubu Seniora „Przywidzki Łabędź+” (Program Senior+) w miejscowości Przywidz”, w gminie Przywidz ul. Szkolna 1  pomieszczenia Hali Sportowej Arena Przywidz.

szczegóły zapytania pod adresem:
https://gopsprzywidz.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23239

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny