Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu w załączniku zamieszcza wzór Żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - potocznie: zaświadczenie na potrzeby programu "Czyste powietrze".

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (PDF)

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu uprzejmie informuje,
iż z dniem  22 września 2020 roku

w ramach współpracy z Urzędem Stanu Cywilnego w Przywidzu,
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przywidzu
we własnym zakresie będą  pozyskiwać odpis zupełny aktu urodzenia
oraz odpis skrócony aktu zgonu

niezbędne do ustalenia/uchylenia prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków  pielęgnacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.  poz.1579 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na „Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przywidz na lata 2021-2028”.

Więcej informacji pod adresem:
https://gopsprzywidz.bip.gov.pl/publiccontracts/view/27323

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przywidzu
poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy na stanowisku

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
w ramach realizowanego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie:
https://gopsprzywidz.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/14086_asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej.html

Informujemy, że wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami  na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przywidzu od 01.08.2020 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny